[SEASON 2 • ScientiFact #10] – CHỈ SỐ IQ THỰC SỰ NÓI LÊN ĐIỀU GÌ?

(English caption below)

Đừng quên cuộc thi viết truyện mang yếu tố khoa học Polyédron vẫn đang diễn ra nhé!

Chi tiết cuộc thi tại: http://bit.ly/PolyédronWritingComp

Link nộp bài dự thi: http://bit.ly/baiduthiPolyédron

Deadline nộp bài dự thi: 13/07/2021

Năm 1905, các nhà tâm lý học Alfred Binet và Theodore Simon đã thiết kế một bài kiểm tra cho những trẻ em gặp khó khăn ở trường học ở Pháp. Được thiết kế để xác định những đứa trẻ cần sự chú ý của từng cá nhân, phương pháp của họ đã hình thành nền tảng của bài kiểm tra IQ.

Bắt đầu từ cuối thế kỷ 19, các nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết rằng các khả năng nhận thức như lý luận bằng lời nói, trí nhớ làm việc và kỹ năng hình ảnh – không gian phản ánh trí thông minh cơ bản, hay còn gọi là yếu tố g (g factor). Simon và Binet đã thiết kế một loạt các bài kiểm tra để đo lường từng khả năng này và kết hợp các kết quả thành một điểm duy nhất. Các câu hỏi đã được điều chỉnh cho từng nhóm tuổi và điểm số của trẻ phản ánh mức độ hoạt động của chúng so với những người khác cùng tuổi. Chia điểm của ai đó cho tuổi của họ và nhân kết quả với 100 sẽ mang lại thương số thông minh hay còn gọi là IQ (Intelligence Quotient). Ngày nay, điểm 100 thể hiện mức trung bình của một dân số mẫu, với 68% dân số đạt từ 85 đến 115 điểm.

Simon và Binet nghĩ rằng các kỹ năng mà bài kiểm tra của họ đánh giá sẽ phản ánh trí thông minh chung. Nhưng cả khi đó và bây giờ, không có định nghĩa nào được thống nhất về trí thông minh nói chung. Điều đó đã mở ra cánh cửa cho mọi người sử dụng bài kiểm tra để phục vụ cho những định kiến ​​của họ về trí thông minh, và cứ như vậy, chỉ số IQ đã chứng kiến những trang lịch sử đen tối nhất của nhân loại. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và trả lời câu hỏi vô cùng quan trọng: “Chỉ số IQ thực sự nói lên điều gì?”

Những gì bắt đầu như một cách để xác định những người cần trợ giúp học tập nhanh chóng được sử dụng để phân loại mọi người theo những cách khác, thường là để phục vụ cho những hệ tư tưởng còn nhiều sai sót. Một trong những triển khai quy mô lớn đầu tiên xảy ra ở Hoa Kỳ trong Thế chiến I, khi quân đội sử dụng bài kiểm tra IQ để phân loại tân binh và sàng lọc họ để đào tạo sĩ quan. Vào thời điểm đó, nhiều người tin vào thuyết ưu sinh, quan niệm rằng các đặc điểm di truyền mong muốn và không mong muốn có thể và nên được kiểm soát ở người thông qua việc lai tạo chọn lọc. Có nhiều vấn đề với dòng suy nghĩ này, trong số đó có ý kiến ​​cho rằng trí thông minh không chỉ cố định và kế thừa mà còn liên quan đến chủng tộc của một người. Dưới ảnh hưởng của thuyết ưu sinh, các nhà khoa học đã sử dụng kết quả của sáng kiến ​​quân sự để đưa ra những tuyên bố sai lầm rằng một số nhóm chủng tộc nhất định có trí tuệ vượt trội hơn những nhóm khác. Không tính đến việc nhiều tân binh được kiểm tra là những người mới nhập cư đến Hoa Kỳ, những người không được giáo dục chính quy hoặc tiếp xúc với ngôn ngữ tiếng Anh, họ đã tạo ra một hệ thống phân cấp tình báo sai lầm của các nhóm dân tộc. Sự giao thoa giữa thuyết ưu sinh và kiểm tra IQ không chỉ ảnh hưởng đến khoa học mà còn ảnh hưởng đến chính sách. Vào năm 1924, bang Virginia đã tạo ra chính sách cho phép triệt sản những người có điểm IQ thấp – một quyết định mà Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã giữ nguyên. Ở Đức Quốc xã, chính phủ cho phép sát hại trẻ em dựa trên chỉ số IQ thấp.

Sau Holocaust và Phong trào Dân quyền, việc sử dụng phân biệt đối xử của các bài kiểm tra IQ đã bị thách thức trên cả cơ sở đạo đức và khoa học. Các nhà khoa học bắt đầu thu thập bằng chứng về tác động của môi trường đối với chỉ số IQ. Ví dụ: khi các bài kiểm tra IQ được hiệu chuẩn lại định kỳ trong thế kỷ 20, các thế hệ mới đạt điểm số trong các bài kiểm tra cũ liên tục cao hơn so với mỗi thế hệ trước. Hiện tượng này, được gọi là Hiệu ứng Flynn, xảy ra quá nhanh để có thể được gây ra do các đặc điểm tiến hóa. Thay vào đó, nguyên nhân có thể là do môi trường – giáo dục được cải thiện, chăm sóc sức khỏe tốt hơn và dinh dưỡng tốt hơn.

Vào giữa thế kỷ 20, các nhà tâm lý học cũng đã cố gắng sử dụng các bài kiểm tra IQ để đánh giá những thứ khác ngoài trí thông minh nói chung, đặc biệt là tâm thần phân liệt, trầm cảm và các tình trạng tâm thần khác. Những chẩn đoán này một phần dựa vào đánh giá lâm sàng của những người đánh giá và sử dụng một tập hợp con của các bài kiểm tra được sử dụng để xác định chỉ số IQ – một nghiên cứu sau này được phát hiện không mang lại thông tin hữu ích về mặt lâm sàng. Ngày nay, các bài kiểm tra IQ sử dụng nhiều yếu tố thiết kế và loại câu hỏi tương tự như các bài kiểm tra ban đầu, mặc dù chúng tôi có các kỹ thuật tốt hơn để xác định sự thiên vị tiềm ẩn trong bài kiểm tra. Chúng không còn được sử dụng để chẩn đoán các tình trạng tâm thần. Nhưng một thực tế có vấn đề tương tự sử dụng điểm kiểm tra phụ đôi khi vẫn được sử dụng để chẩn đoán khả năng học tập kém, theo lời khuyên của nhiều chuyên gia. Các nhà tâm lý học trên khắp thế giới vẫn sử dụng các bài kiểm tra IQ để xác định khuyết tật trí tuệ, và kết quả có thể được sử dụng để xác định hỗ trợ giáo dục thích hợp, đào tạo việc làm và hỗ trợ cuộc sống.

Kết quả kiểm tra IQ đã được sử dụng để biện minh cho những chính sách khủng khiếp và những ý thức hệ vô căn cứ về mặt khoa học. Điều đó không có nghĩa là bản thân bài kiểm tra là vô giá trị — trên thực tế, nó thực hiện rất tốt việc đo lường các kỹ năng lập luận và giải quyết vấn đề mà nó đặt ra. Nhưng điều đó không giống với việc đo lường tiềm năng của một người. Mặc dù có nhiều vấn đề chính trị, lịch sử, khoa học và văn hóa phức tạp được bao hàm trong bài kiểm tra IQ, nhưng ngày càng có nhiều nhà nghiên cứu đồng ý về điểm này và bác bỏ quan điểm cho rằng các cá nhân có thể được phân loại bằng một số điểm duy nhất.

___________________

[SEASON 2 • ScientiFact #10] – WHAT DOES YOUR IQ SCORE REVEAL?

In 1905, psychologists Alfred Binet and Theodore Simon designed a test for children who had difficulty in school in France. Designed to identify children who needed individual attention, their method formed the basis of the IQ test.

Beginning in the late 19th century, researchers hypothesized that cognitive abilities such as verbal reasoning, working memory, and visual-spatial skills reflect basic intelligence, also known as the g factor (g factor). Simon and Binet designed a series of tests to measure each of these abilities and combine the results into a single score. The questions were adjusted for each age group, and the children’s scores reflected how active they were compared to others of the same age. Dividing one’s score by their age and multiplying the result by 100 yields the intelligence quotient, also known as IQ (Intelligence Quotient). Today, 100 scores represent the average of a sample population, with 68% of the population scoring between 85 and 115.

Simon and Binet think that the skills their test measures will reflect general intelligence. But both then and now, there is no agreed-upon definition of intelligence as a whole. That opened the door for people to use the test to cater to their preconceptions about intelligence, and just like that, IQ has seen the darkest pages of history. mankind. Today, we will explore and answer the very important question: “What does IQ really say?”

What begins as a way to identify people in need of academic help is quickly used to categorize people in other ways, often to cater to flawed ideologies. One of the first large-scale deployments occurred in the United States during World War I, when the military used an IQ test to categorize recruits and screen them for officer training. At the time, many people believed in eugenics, the notion that desirable and undesirable genetic traits could and should be controlled in humans through selective breeding. There are many problems with this line of thinking, among them, the idea that intelligence is not only fixed and inherited but also related to one’s race. Under the influence of eugenics, scientists have used the results of the military initiative to falsely claim that certain racial groups are intellectually superior to others. Not taking into account that many of the recruits tested were recent immigrants to the United States who had no formal education or exposure to the English language, they created a false intelligence hierarchy of ethnic groups. The intersection of eugenics and IQ testing affects not only science but also policy. In 1924, the state of Virginia created a policy allowing the sterilization of people with low IQ scores – a decision that the US Supreme Court upheld. In Nazi Germany, the government allowed the killing of children based on low IQ.

After the Holocaust and the Civil Rights Movement, the discriminatory use of IQ tests was challenged on both ethical and scientific grounds. Scientists began to gather evidence about the impact of the environment on IQ. For example: when IQ tests were periodically recalibrated during the 20th century, new generations scored consistently higher on older tests than each previous generation. This phenomenon, known as the Flynn Effect, happens too quickly to be caused by evolutionary traits. Instead, the cause may be an improved environment – education, better health care, and better nutrition.

In the mid-20th century, psychologists also attempted to use IQ tests to assess other things than general intelligence, particularly schizophrenia, depression, and other mental conditions. These diagnoses were based in part on the clinical judgment of the assessors and used a subset of the tests used to determine IQ scores – a later study was found to yield no clinically useful information. Today, IQ tests use many of the same design elements and question types as the original tests, although we have better techniques for identifying potential bias in the test. They are no longer used to diagnose psychiatric conditions. But a similarly problematic practice using sub-test scores is still sometimes used to diagnose academic impairment, on the advice of many experts. Psychologists around the world still use IQ tests to identify an intellectual disability, and the results can be used to determine appropriate educational support, job training, and support life.

IQ test results have been used to justify terrible policies and scientifically baseless ideologies. That’s not to say the test itself is worthless — in fact, it does a great job of measuring the reasoning and problem-solving skills it poses. But that is not the same as measuring one’s potential. Despite the complex political, historical, scientific, and cultural issues involved in IQ testing, a growing number of researchers agree on this point and reject the notion that individual Multipliers can be classified by a unique score.

___________________

Mọi thông tin xin liên hệ – For all inquiries, please contact:
Đặng Minh Trung: (+84) 94 190 1469 (Trưởng ban Tổ chức – Head of Project)
Trần Đình Phương Uyên: (+84) 36 643 7691 (Trưởng ban Đối ngoại – Head of Public Relations)
Email: prismproject20@gmail.com
Website: https://prismproject20.com/
Facebook: https://www.facebook.com/prismproject20/