[SEASON 2 • KNOW YOUR BOOK EP. 10] – TRẢ LỜI NGẮN GỌN NHỮNG CÂU HỎI LỚN

(English caption below)

Đừng quên cuộc thi viết truyện mang yếu tố khoa học Polyédron vẫn đang diễn ra nhé!
Chi tiết cuộc thi tại: https://www.facebook.com/prismproject20/posts/316312026694325
Link nộp bài dự thi: http://bit.ly/baiduthiPolyédron
Deadline nộp bài dự thi: 13/07/2021

[TÁC GIẢ]
Stephen Hawking là nhà vật lý lý thuyết rất tài năng và được xem là một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất thế giới. Ông chính là Giáo sư Lucas ở đại học Cambridge trong ba mươi năm và là tác giả của cuốn sách huyền thoại “Lược sử thời gian”. Ông để lại rất nhiều tác phẩm cho độc giả chúng ta, gồm: A Brief History of Time, Black Holes and Baby Universe, The Universe in a Nutshell, The Grand Design, và Black Holes: The BBC Reith Lectures. Ông còn là đồng tác giả của dòng sách trẻ em, viết cùng con gái Lucy Hawking, mà cuốn đầu tiên là George’s Secret Key to the Universe.

[TÁC PHẨM]
Cuốn sách này được lấy ra từ kho lưu trữ cá nhân của Stephen và hình thành vào thời gian ông ra đi. Tác phẩm đã được hoàn tất với sự cộng tác của các đồng nghiệp học thuật của ông, gia đình ông và Di sản Stephen Hawking.

Với nội dung phong phú, kích thích trí tuệ, bàn luận thấu đáo và tính truyền tải pha với hài hước đặc trưng của tác giả, “Brief answers to the big questions” cho chúng ta cái nhìn về những biến đổi mà loài người đang đối mặt cũng như đích đến mà ta đang hướng tới.

Chắc hẳn phải có những lúc ta đi sâu vào những câu hỏi mang tính vĩ mô. Chúng cứ lặp lại liên hồi nhưng bản thân ta không thể tìm được lời giải đáp ở bất cứ đâu. Chúng khó hiểu và có khi ta còn không rõ rằng mình có hiểu được chính câu hỏi mà bản thân đặt ra không hay thậm chí tại sao ta lại nghĩ ra những câu hỏi như vậy. Để giải đáp những thắc mắc đó, tác giả Stephen Hawking đã viết nên cuốn sách “Brief answers to the big questions”.

[NỘI DUNG]
Đúng như tựa đề của nó, tác phẩm sẽ đưa ra những câu trả lời ngắn gọn cho những suy nghĩ của con người từ muôn thuở.

Cuốn sách khởi đầu với lời tựa của Eddie Redmayne và lời giới thiệu của Giáo sư Kip Thorne.

Tiếp đó, chúng ta sẽ có giải đáp cho vấn đề cốt lõi nhất trong suy nghĩ của ta: “Tại sao ta lại nghĩ ra những câu hỏi lớn?” Tiếp nối với đó, tác giả Stephen Hawking sẽ đưa ra câu trả lời cho hàng chục điều mà ta luôn thắc mắc: “Mọi sự đã khởi đầu như thế nào”. Với tiêu đề hấp dẫn, dám chắc nó sẽ khiến cho chúng ta không thể ngừng khi bắt đầu đọc cuốn truyện này.

[ĐỐI TƯỢNG ĐỌC]
Là “Một thiên tài hiếm có” – theo The Guardian, tác giả Stephen Hawking không chỉ nhắm đến những câu hỏi về thiên văn học, về vũ trụ; mà còn về những vấn đề tới tâm linh và tâm lý học. Điều này không chỉ khiến cho cuốn sách gần như phù hợp với tất cả đại chúng, mà còn dẫn dắt mọi người đến những kiến thức tưởng xa mà gần, tưởng khó mà đơn giản, tưởng hiếm thấy mà lại ở xung quanh chúng ta.

Ảnh : jessicabookblog ( Brief Answers To The Big Questions || A Book Review)
_______________
[SEASON 2 • KNOW YOUR BOOK EP. 10] – BRIEF ANSWERS TO THE BIG QUESTIONS

[ABOUT THE AUTHOR]
Stephen Hawking is a very talented theoretical physicist and is considered one of the greatest thinkers in the world. He was Professor Lucas at Cambridge University for thirty years and the author of the legendary book “A Brief History of Time”. He left many works for us, including: A Brief History of Time, Black Holes and Baby Universe, The Universe in a Nutshell, The Grand Design, and Black Holes: The BBC Reith Lectures. He is also the co-author of children’s books written with his daughter Lucy Hawking, the first of which is George’s Secret Key to the Universe.

[ABOUT THE BOOK]
This book is taken from Stephen’s personal archive and was written at the time of his death. The work was completed in collaboration with his academic colleagues, his family and the Stephen Hawking Legacy.

With rich, intellectually stimulating content, thoughtful discussion, and the author’s signature humour, “Brief answers to the big questions” gives us an insight into the transformations humanity is facing as well as the aim we are pursuing.

There must be times when we delve into macro questions. They keep repeating over and over, but we ourselves cannot find the answer anywhere. They are difficult to understand and sometimes we are not sure if we understand the very question we are asking or even why we come up with such questions. To answer those questions, author Stephen Hawking wrote the book “Brief answers to the big questions”.

[CONTENT]
As the title says, the work will give brief answers to the thoughts of people of all time.
The book begins with a foreword by Eddie Redmayne and an introduction by Professor Kip Thorne.
Next, we will have the answer to the core problem of our thinking: “Why do we come up with big questions?” Following that, author Stephen Hawking will give answers to dozens of things we always wonder: “How did it all begin”. With a catchy title, it must make us unable to stop when we start reading this story.

[TARGET READERS]
As “a rare genius” – according to The Guardian, author Stephen Hawking not only addresses questions about astronomy, about the universe; but also on issues of spirituality and psychology. This not only makes the book almost suitable for all masses, but also leads people to knowledge that seems far but near, difficult but simple, rare but all around us.

Photo: jessicabookblog ( Brief Answers To The Big Questions || A Book Review)
_______________
Mọi thông tin xin liên hệ – For all inquiries, please contact:
Đặng Minh Trung: +8494 190 1469 (Trưởng ban Tổ chức – Head of Project)
Trần Đình Phương Uyên: +8436 643 7691 (Trưởng ban Đối ngoại – Head of Public Relations)
Email: prismproject20@gmail.com
Website: https://prismproject20.com/
Facebook: https://www.facebook.com/prismproject20/