Our Team

Core team của P.R.I.S.M.: The Colors of Science gồm 6 con người với nhiệt huyết và tình yêu dành cho dự án nói riêng, khoa học nói chung đã, đang và sẽ đồng hành trên hành trình khám phá khoa học kỳ thú, lan tỏa mạnh mẽ tình yêu và niềm đam mê khoa học đến mọi người.

Trần Đình Quân

Head of Project

11 Toán 1 THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam

Email: tdq230903@gmail.com

Nguyễn Mạnh Quân

Head of Content

11 Lý 1 THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam

Email: nguyenmanhquan6011@gmail.com

Nguyễn Trần Mai Phương

Head of Human Resources

11 Hóa 1 THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam

Email: maiphuong280803@gmail.com

Nguyễn Lê Thảo Anh

Head of Public Relations

11 Hóa 1 THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam

Email: nguyenlethaoanh@gmail.com

Lã Triều Dương

Head of Finance

11 Toán 1 THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam

Email: latrieuduong2003@gmail.com

Vũ Quỳnh Chi

Head of Media – Design

11 Hóa 2 THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam

Email: vu.q.chi@gmail.com


Want to work with us?