Giới thiệu

P.R.I.S.M.: The Colors of Science là một dự án được thành lập bởi 6 học sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam: Trần Đình Quân, Nguyễn Mạnh Quân, Nguyễn Lê Thảo Anh, Lã Triều Dương, Nguyễn Trần Mai Phương, và Vũ Quỳnh Chi.

Trưởng ban Tổ chức: +8436 412 3903
Trưởng ban Đối ngoại: +8470 836 9250

P.R.I.S.M.: THE COLORS OF SCIENCE

English

Dự án hướng tới việc đưa ra một hướng tiếp cận mới mẻ và thú vị cho các kiến thức khoa học thường thức hàng ngày trong cuộc sống, qua đó nâng cao nhận thức và hứng thú trong việc tiếp nhận các môn học này.

Mục tiêu của Dự án

  • Cung cấp kiến thức về các môn khoa học cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở;
  • Truyền tải niềm đam mê tìm tòi, khám phá các ứng dụng của khoa học trong đời sống thường ngày;
  • Tạo một cách nhìn độc đáo, liên kết nhiều môn học khác nhau.

Ý nghĩa logo

Logo của dự án cũng là một chiếc lăng kính đặc biệt, phá vỡ quy tắc thông thường (nó được làm bằng vật liệu chiết suất âm!!! – “bật mí” một chút là dự án sẽ thảo luận về đề tài này trong một ngày không xa). Chiếc lăng kính “ngược” của P.R.I.S.M. chính là ẩn dụ cho sự sáng tạo, bứt phá mọi giới hạn, các khả năng vô tận của khoa học mà chúng ta đang ngày ngày tìm tòi, học hỏi và khám phá. Và có lẽ cũng như chính chiếc lăng kính ấy, lăng kính P.R.I.S.M. cũng được tạo ra bằng thứ “vật liệu” độc đáo không kém là tình yêu, niềm đam mê và mong muốn lan tỏa khoa học đến với mọi người.

Ý nghĩa tên gọi

Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, trắng dường như là tông màu đơn giản nhất, làm nền cho các sắc màu khác nổi bật lên. Tuy vậy, khi chúng ta chiếu ánh sáng trắng vào một mặt của lăng kính (Prism) thì ở mặt đối diện sẽ nhận được dải màu tuyệt đẹp của cầu vồng, là tổ hợp của tất cả màu sắc mà mắt ta có thể nhìn thấy. Tưởng chừng chẳng mang được cái mạnh mẽ rực cháy của màu đỏ, hay cái tươi non đầy sức sống của sắc xanh, nhưng thực tế trắng lại chính là tất cả nét đẹp ấy, là nguồn gốc của mọi sắc màu trên Trái Đất. Lấy cảm hứng từ hiện tượng quang học kỳ thú này, dự án P.R.I.S.M.: The colors of Science (tên tiếng Việt: P.R.I.S.M.: Sắc màu khoa học) được tạo ra với mục tiêu có thể trở thành tấm lăng kính đưa các em học sinh đến gần hơn với những sắc màu đẹp đẽ và diệu kỳ của khoa học. Bằng những hình thức trao đổi thông tin bổ ích mà không kém phần thú vị, hấp dẫn, cuộc hành trình với P.R.I.S.M. sẽ chứng minh rằng khoa học, cũng giống như sắc trắng, vốn bị lầm tưởng là có phần nhàm chán, thực tế lại bao gồm tất cả những màu sắc rực rỡ và đẹp đẽ nhất mà trong đó có thể có sắc màu riêng biệt, độc đáo của chính các em.

P.R.I.S.M. : The Color of Science is a project founded by 6 students of Hanoi-Amsterdam High School for the Gifted: Tran Dinh Quan, Nguyen Manh Quan, Nguyen Le Thao Anh, La Trieu Duong, Nguyen Tran Mai Phuong, and Vu Quynh Chi.

Head of Project: +8436 412 3903
Head of Public Relations: +8470 836 9250

P.R.I.S.M. : THE COLORS OF SCIENCE

We aim to form a new, interesting approach to our everyday science knowledge, thereby enhancing the awareness and enjoyment of students in learning these subjects.

Mission

  • Provide knowledge on science subjects for elementary and junior high school students;
  • Enable student’s passion in discovering new applications of science in their own everyday life;
  • Create an unique interpretation of science with an interdisciplinary approach.

Our logo

Our project’s logo is also a special prism, breaking the common rule (it is made of negative refractive index material !!! – a little “spoiler” for you guys is that the project will discuss this topic soon). The “reverse” prism of P.R.I.S.M. is the metaphor for creativity, breaking through the limits, and the endless possibilities of science that we are exploring, learning and researching everyday. And probably like this prism itself, P.R.I.S.M. is also created by the unique “material” of love, passion and the desire to spread science to everyone.

Epilogue

If only seen with the naked eye, white seems to be the simplest color tone, being the background for other colors to stand out. However, when shining white light on one side of the prism, we will receive a beautiful spectrum of rainbow – a combination of all colors our eyes can see on the opposite side. It may not seem to have the burning power of red or the lively youth of green, but as a matter of fact, white is all that beauty and the source of all colors on Earth. Inspired by this extraordinary optical phenomenon, P.R.I.S.M.: The colors of Science was created with the goal of becoming a prism for students to come closer to the beautiful and exceptional colors of science. With highly informative yet no less riveting contents, the journey with P.R.I.S.M. will prove that science, like white, which is used to be mistakenly thought to be somewhat boring, actually comprises the most vibrant and beautiful colors and may include your own special, unique color.