[SEASON 2 • KNOW YOUR BOOK EP. 9] – SINH HỌC CAMPBELL

(English caption below)

[ĐÔI NÉT VỀ TÁC GIẢ NEIL ALLISON CAMPBELL]
Neil Allison Campbell (1946 – 2004) là nhà khoa học người Mỹ, được biết đến nhiều nhất với vai trò chủ biên cuốn giáo khoa Sinh học Campbell. Ông có bằng thạc sĩ động vật học, bằng tiến sĩ thực vật học và còn là một nhà nghiên cứu về thực vật sa mạc và duyên hải. Ông có thâm niên giảng dạy hơn 30 năm cho các lớp đại học danh giá như Viện Đại học Cornell, Viện Đại học California,…
Sinh thời, Campbell nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có: Giải Học viên Xuất sắc ở Viện Đại học California, Riverside năm 2001 và Giải Giáo sư Xuất chúng ở Trường Đại học San Bernardino Valley năm 1986.

[VỀ CUỐN SÁCH SINH HỌC CAMPBELL]
Được mệnh danh là quyển Bách khoa toàn thư Sinh học, Sinh học Campbell được xuất bản lần đầu tiên năm 1987 và đã phát hành bản thứ 11 được dịch sang Tiếng Việt. Sách được dịch ra rất nhiều thứ tiếng và là một trong những cuốn sách giáo khoa bán chạy nhất thế giới.
Đây là cuốn sách “nặng“ cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khi dày đến 1500 trang, nặng hơn 3kg. Cuốn sách chứa đựng tổng quát nhiều kiến thức thuộc những lĩnh vực chính của Sinh học như Tế bào, Vi sinh vật, Sinh lí học Thực vật, Sinh lí học Động vật, Di truyền học, Tiến hóa và Sinh thái học.

[ĐIỂM ĐẶC BIỆT Ở CUỐN SÁCH]
Các khái niệm then chốt: Mỗi khi bắt đầu một chương sẽ có những khái niệm then chốt vừa là phần giới thiệu vấn đề chính bao quát toàn chương, vừa là đề mục cho các phần chính của chương.
Phần ảnh minh họa: Sinh học Campbell là cuốn sách cực nhiều hình ảnh minh họa, đến nỗi gần như trung bình trang nào cũng có. Các hình ảnh 3 chiều giúp bạn hình dung được các cấu trúc sinh học, hình “Hướng dẫn tham quan” giúp bạn tìm hiểu những sơ đồ phức tạp, hình “Khám phá” kết hợp bài viết và hình ảnh giúp bạn học hiệu quả hơn, “Cây phát sinh chủng loại” giúp bạn phân tích, làm quen với một số chủng loại bạn sẽ gặp trong phần tiến hóa và đa dạng sinh học hay “Các câu hỏi chú thích hình” gợi ý bạn nghiên cứu nội dung của sơ đồ để chắc chắn rằng bạn hiểu nó.
Tập tư duy như một nhà khoa học: Để thành công trong nghiên cứu Sinh học, bạn không chỉ cần ghi nhớ thông tin mà phải hiểu các nhà khoa học bắt đầu phát hiện vấn đề và nghiên cứu như thế nào. Trong mỗi chương, bạn sẽ thấy một hoặc một số “Hình tìm hiểu” miêu tả các nhà nghiên cứu đã thiết kế thí nghiệm, phân tích kết quả và đưa ra kết luận như thế nào. Đồng thời, “Câu hỏi tìm hiểu khoa học” trong phần ôn tập chương còn giúp bạn rèn luyện các kĩ năng như phát triển giả thuyết, thiết kế thí nghiệm và phân tích các dữ liệu nghiên cứu thực tế,…
Thực hiện phỏng vấn mở đầu mỗi phần với các chuyên gia: Để đưa khoa học gần gũi hơn với công chúng, cuốn sách còn thuật lại một số buổi phỏng vấn với những chuyên gia như Deborah Gordon, Paul Nurse, Sean Carroll, …

[ĐỐI TƯỢNG ĐỌC]
Sinh học Campbell là sách giáo khoa đại cương phù hợp cho việc giảng dạy của các thầy cô cũng như với các bạn sinh viên chuyên ngành. Cuốn sách cũng là nguồn tham khảo dành cho các bạn học sinh bậc THPT Chuyên và yêu thích môn Sinh học.
_____________
[SEASON 2: KNOW YOUR BOOK EP. 9]
CAMPBELL

[ABOUT THE AUTHOR NEIL ALLISON CAMPBELL]
Neil Allison Campbell (1946 – 2004) was an American scientist, best known as the editor of the textbook Campbell. He holds a master’s degree in zoology, a doctorate in botany and is also a researcher of coastal and desert plants. He has been teaching for more than 30 years for prestigious university classes such as Cornell University, the University of California, …
During his lifetime, Campbell received many awards, including: Distinguished Student Award at the University of California, Riverside in 2001 and Distinguished Professor Award at the University of San Bernardino Valley in 1986.

[ABOUT CAMPBELL BIOLOGY]
Dubbed the Encyclopedia of Biology, Campbell was first published in 1987 and has released the 11th edition translated into Vietnamese. The book has been translated into many languages and is one of the best-selling textbooks in the world.
This is a book that is “heavy” both literally and figuratively when it is 1500 pages thick, weighing more than 3kg. The book contains a comprehensive overview of the main areas of Biology such as Cells, Microbiology, Plant Physiology, Animal Physiology, Genetics, Evolution and Ecology.

[WHAT IS SPECIAL ABOUT THIS BOOK?]
Key Concepts: At the beginning of a chapter, there will be key concepts that are both an introduction to the main problem covering the entire chapter, and a heading for the main parts of the chapter.
Illustrations: Campbell is a book so full of illustrations that almost every page has it on average. 3-D images help you visualize biological structures, “Guidelines” help you learn complex diagrams, “Exploring images” combine articles and images to help you learn more effectively, “Phylogenetic trees” help you analyze, familiarize yourself with some of the species you will encounter in the section on evolution and biodiversity, or “Caption questions” suggest you to study the contents of the diagram to make sure you get it, …
Practice Thinking Like a Scientist: To succeed in Biology, you need not only to memorize information, but to understand how scientists begin to discover problems and research. In each chapter you will find one or more Figures that describe how the researchers designed the experiment, analyzed the results, and reached their conclusions. At the same time, Science inquiry questions in chapter review also help you practice skills such as hypothesis development, experiment design and analysis of actual research data, …
Conduct preparatory interviews with experts: To bring science closer to the public, the book also narrates a number of interviews with experts such as Deborah Gordon, Paul Nurse, Sean Carroll, etc. .

[TARGET READERS]
Campbell is a general textbook suitable for the teaching of teachers as well as for specialized students. The book is also a reference source for gifted high school students who love biology.
_______________
Mọi thông tin xin liên hệ – For all inquiries, please contact:
Đặng Minh Trung: +8494 190 1469 (Trưởng ban Tổ chức – Head of Project)
Trần Đình Phương Uyên: +8436 643 7691 (Trưởng ban Đối ngoại – Head of Public Relations)
Email: prismproject20@gmail.com
Website: https://prismproject20.com/
Facebook: https://www.facebook.com/prismproject20/

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s